ชุดทดสอบ

 ใบสั่งซื้อชุดทดสอบ 

              


ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันประกอบอาหาร
ราคา 530 บาท
ทดสอบได้ 25 ตัวอย่าง
 ใบสั่งซื้อชุดทดสอบ ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง
ราคา 500 บาท
ทดสอบได้ 25 ตัวอย่าง
 ใบสั่งซื้อชุดทดสอบ 

 


ชุดทดสอบแอซิดฟอสฟาเตสในวัตถุพยาน
ราคา 250 บาท
ทดสอบได้ 5 ตัวอย่าง
 ใบสั่งซื้อชุดทดสอบ 


ติดต่อ คุณกอบกิจ  ศิริรัตนานนท์ โทรศัพท์ 045-312230-3 ต่อ 149 โทรสาร  ต่อ 150
โทรศัพท์เคลื่อนที่กลาง 0864681850, 0864681851
สั่งซื้อ หรือ แจ้งการโอนเงินได้ที่ Email: rmscubon.inno@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูล 30 ตุลาคม 2562