พื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

ปรับปรุงข้อมูล 12 มิถุนายน 2561