ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง: HPLC, Diode Array Detector จำนวน 1 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง: HPLC, Diode Array Detector จำนวน 1 เครื่อง

post: 6  ก.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง: HPLC, Diode Array Detector จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศ 5 ก.ย. 2561