ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ

post: 11  ก.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ


เอกสารประกาศผู้ชนะ


วันที่ประกาศ 10 ก.ย. 2561