ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จำนวน 1 ตัวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จำนวน 1 ตัว

post: 17  ก.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จำนวน 1 ตัว


เอกสารประกาศผู้ชนะ