ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้าน รวม 126 รายการ (รวม 760 หน่วย)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้าน รวม 126 รายการ (รวม 760 หน่วย)

post: 25  ก.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้าน รวม 126 รายการ (รวม 760 หน่วย)