กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”

post: 26  ก.ย. 2561

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวัน “มหิดล” ปี 2561

          นายกมล  ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคารปฏิบัติการ เนื่องในวัน “มหิดล” ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทย

ภาพกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวัน “มหิดล” ปี 2561ปรับปรุงวันที่ 26 กันยายน 2561