อาหารปลอดภัยฯ เขตสุขภาพที่10อาหารปลอดภัยฯ เขตสุขภาพที่10

post: 9  ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี โดย ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10  ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม2 โรงแรงสุนีย์ แกรนด์ แอน คอมเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม


ปรับปรุงข้อมูล 9 กรกฎาคม 2561