โครงการเฉลิมพระเกียรติฯโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

post: 9  ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติฯ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วม เกิดความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ภาพกิจกรรม


ปรับปรุงข้อมูล 9 กรกฎาคม 2561