ประชุมประจำเดือนครั้งที่5/2561 และ IPAประชุมประจำเดือนครั้งที่5/2561 และ IPA

post: 9  ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ประชุมประจำเดือนศูนย์ฯ ครั้งที่ 5/2561 และการประชุมรับฟังการบริหารผลการปฏิบัติราชการ IPA โดย ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับฟัง


ภาพกิจกรรม


ปรับปรุงข้อมูล 9 กรกฎาคม 2561